Nowe radio na wyposażeniu OSP

Adam Szumowski

W ubiegłym tygodniu janowicka Ochotnicza Straż Pożarna zakupiła radio mobilne do samochodu Star. Było to możliwe głównie dzięki środkom finansowym zgromadzonym w ramach zbiórki publicznej przeprowadzonej podczas czerwcowych Janowianek.

Radio mobilne jest wyposażeniem niezbędnym na stanie każdego wozu strażackiego – służy łączności z dyspozytorem Państwowej Straży Pożarnej oraz z innymi jednostkami. Jego koszt to 2220,15 zł z czego 2191 zł pochodziło ze zbiórki publicznej, pozostałą część kwoty, 29,15 zł OSP dołożyło ze środków własnych.
W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz jej członków pragnę serdecznie podziękować organizatorom janowiankowej zbiórki publicznej oraz wszystkim mieszkańcom za okazane wsparcie. Nowy sprzęt znacznie usprawni naszą pracę i pozytywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa” - powiedział Naczelnik janowickiej OSP, Łukasz Wdowiak.