Ułatwienia dostępu

Gospodarka wodno-ściekowa

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Janowice Wielkie (stan na dzień 11.03.2024 r.):


1. WC Serwis Polska Sp. z o.o., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, 602 178 102
2. Usługi Asenizacyjne Ryszard Kowalski, ul. Podgórska 4a, 58-508 Dziwiszów, tel. 602 723 862
3. Usługi Asenizacyjne Mateusz Szkaradek, Szarocin 81, 58-400 Kamienna Góra, tel. 667 946 440
4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe Com-D z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, tel. 76 870 30 26, 76 870 28 48
5. Usługi Komunalne Wywóz Nieczystości Płynnych Eugeniusz Nejwer, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11/4, 58-400 Kamienna Góra, tel. 504 464 434
6. AL*MI*WER Wywóz Nieczystości Płynnych Marcelina Niemasik, ul. Jeleniogórska 25/4, 58-400 Kamienna Góra, tel. 733 161 138
7. mToilet z o.o., ul. Toruńska 31,03-226 Warszawa, tel. 538 140 239
8. Usługi Koparko-Ładowarką Grzegorz Musiał, Dziwiszów 17, 58-508 Jelenia Góra, tel.603 892 095
9. TOI TOI Polska z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa tel. 885 151 019, 662 151 218
10. WCTRON Sp. z o.o., Wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław, tel. 800 808 308

Komunikat 1/22 dot. wody

Pobierz

Stawki opłat za wodę i ścieki w okresie od 01.03.2024 do 28.02.2025 r.

Pobierz