Ułatwienia dostępu

Informacja

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnejlub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz pisemne oświadczenie dotyczące uzyskiwania pomocy de minimis albo przedstawia wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, przed udzieleniem porady.

INFORMACJA STAROSTY KARKONOSKIEGO z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie karkonoskim w 2024 r.

Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa w 2024 r.