Sprzedaż nieruchomości

Działki gruntu zbywane w drodze przetargów i rokowań otwartych (stan na dzień 21.09.2021 r.):

• Działka nr 430/9 Janowice Wielkie - Więcej informacji w BIP Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich

Działki gruntu zbywane w drodze rokowań zamkniętych (stan na dzień 1.09.2021 r.):
• brak

Lokale mieszkalne i użytkowe - przetargi i rokowania (stan na dzień 21.09.2021 r.):

 

 Działki gruntu zbywane w drodze przetargów i rokowań otwartych, które dotychczas nie znalazły nabywcy (stan na dzień 21.09.2021 r.):
• brak