Ułatwienia dostępu

Sprzedaż nieruchomości

Działki gruntu zbywane w drodze przetargów i rokowań otwartych (stan na dzień 31.10.2023 r.):

Działka nr 904 obręb Janowice Wielkie – III przetarg nieograniczony - https://janowicewielkie.i-sisco.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/bip/304/e0b7ffa96efcb647.pdf

 

Działki gruntu zbywane w drodze rokowań zamkniętych (stan na dzień 31.10.2023 r.):

Działka nr 251/2 obręb Komarno – zbycie w drodze zamiany - https://janowicewielkie.i-sisco.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/bip/308/3911776732ca9782.pdf

Działka nr 428/29 obręb Janowice Wielkie – zbycie w drodze rokowań zamkniętych - https://janowicewielkie.i-sisco.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/bip/308/319639aa7230674d.pdf

 

Lokale mieszkalne i użytkowe - przetargi i rokowania (stan na dzień 31.10.2023 r.):

Lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Rudawskiej 10 w Janowicach Wielkich (wykaz) - https://janowicewielkie.i-sisco.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/bip/308/5fd339208ce99673.pdf

Lokal mieszkalny nr 4 przy ul. 1 Maja 35 w Janowicach Wielkich (wykaz) - https://janowicewielkie.i-sisco.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/bip/308/3a89afe749c94f56.pdf