Ułatwienia dostępu

25 Jubileuszowe Ogólnopolskie Igrzyska LZS Słubice 2022

Pan Piotr Lesiński, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz, a jednocześnie radny Rady Gminy w Janowicach Wielkich miał zaszczyt i przyjemność być opiekunem kadry Dolnego Śląska podczas jubileuszowych XXV Ogólnopolskich Igrzysk LZS, które odbyły się w Słubicach. Głównym organizatorem imprezy było Krajowe Zrzeszenie LZS, a gospodarzami Lubuskie Zrzeszenie LZS w Gorzowie Wielkopolskim oraz Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Reprezentacja Dolnego Śląska liczyła około dwustu sportowców. W bloku sportowym odbyły się mistrzostwa zrzeszenia w lekkoatletyce (U23), zapasach kobiet i mężczyzn, podnoszeniu ciężarów i siatkówce plażowej. W bloku rekreacyjnym rywalizowano w piłce nożnej 5-osobowej kobiet i mężczyzn, siatkówce 3-osobowej kobiet i mężczyzn, koszykówce 3-osobowej kobiet i mężczyzn, przeciąganiu liny kobiet i mężczyzn, trójboju władz, w wyciskaniu ciężarka kobiet i mężczyzn, a także po raz pierwszy w golfie drużynowym. Odbył się także konkurs wiedzy o województwie lubuskim. W bloku integracyjnym startowali zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną w trzech konkurencjach lekkoatletycznych i trzech rekreacyjnych. 

To były piękne trzy dni sportowej rywalizacji, radości i emocji. Klasyfikację punktową w bloku rekreacyjnym wygrało woj. łódzkie wyprzedzając woj. śląskie i dolnośląskie. Kolejne miejsca zajęły woj.: lubelskie, pomorskie, zachodniopomorskie, mazowieckie, podlaskie, wielkopolskie, lubuskie, opolskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie. Do trójboju władz i opiekunów swoje zespoły wystawiło piętnaście województw. Na trójbój składało się: strzelanie z wiatrówki z dziesięciu metrów do tarczy, rzut lotką do tarczy z trzech metrów i strzał na metrową bramkę z odległości dziesięciu metrów. Każdy trzyosobowy zespół musiał wystartować we wszystkich konkurencjach. Na wynik całego zespołu składały się indywidualne wyniki zawodników. Drugim zawodnikiem naszej drużyny był Piotr Rostkowski Prezes Powiatowego Zrzeszenia LZS w Jeleniej Górze a trzecim nauczyciel wychowania fizycznego z Kłodzka. Nasza reprezentacja przez dwa lata stawała na podium zdobywając brązowe i srebrne medale. W tym jubileuszowym roku zdobyliśmy upragnione złoto. Na podium uplasowały się również zespoły z województwa mazowieckiego i pomorskiego. W trakcie uroczystości podsumowującej igrzyska ogłoszono decyzję, iż przyszłoroczne XXVI Ogólnopolskie Igrzyska LZS odbędą się województwie podlaskim.

Honorowy patronat nad Igrzyskami sprawowali: Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.