Ułatwienia dostępu

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Urząd Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, 58-521 Janowice Wielkie, nr telefon: 75 7515 121

 1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - p. Adam Szumowski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  a)    wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Janowicach Wielkiech na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
  b)    wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Janowicach Wielkich na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  a)    podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  b)    podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
  a)    dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  b)    sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  c)    usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  d)    ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich. Przy czym podanie danych jest:
  a)    obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  b)    dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.

 9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

Klauzule informacyjne:

Urząd Stanu Cywilnego - pobierz
Dowody osobiste - pobierz
Biuro Rady Miasta - pobierz
Biuro Obsługi Klienta - pobierz
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pobierz
Gospodarka Nieruchomościami - pobierz
Monitoring Wizyjny - pobierz
Opłata Skarbowa - pobierz
Płace - pobierz
Podatek Akcyzowy - pobierz
Podatki i opłaty - pobierz
Sekretariat - pobierz
Sesje Rady Gminy - pobierz
Skargi, wnioski, petycje - pobierz
Spis wyborców - pobierz
Sprawy załatwiane milcząco - pobierz
Wydarzenia publiczne - pobierz
Zezwolenia na sprzedaż alkoholi - pobierz
Dodatki mieszkaniowe - pobierz
Dodatki energetyczne - pobierz
Stypendia szkolne - pobierz
Nabór pracowników - pobierz
Windykacja - pobierz
Nabór rachmistrzów- spis rolny - pobierz
Baza noclegowa - pobierz
Ochrony Środowiska - pobierz
Konsultacje NGO - pobierz
Rejestr instytucji kultury - pobierz
Obsługa ZFŚS - pobierz