Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Gminy Janowice Wielkie

Wstęp
Gmina Janowice Wielkie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gminy www. janowicewielkie.eu.

Daty publikacji i aktualizacji
• Data publikacji strony internetowej: 2011-01-06
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Gminy Janowice Wielkie jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych
Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono: 2020.09.24

W Gminie Janowice Wielkie dla strony www.janowicewielkie.eu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:
Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ),
z którego wynika, że strona internetowa www.janowicewielkie.eu spełnia wymagania w 90,28 %.
Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Gmina Janowice Wielkie będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej

Ułatwienia na stronie www.janowicewielkie.eu
• podwyższony kontrast
• możliwość zmiany wielkości liter na stronie
• możliwość zmiany czcionki na czytelną (bezszyfrową)
• podkreślenie oraz podświetlenie linków
• możliwość odwrócenia kolorów
• nawigacja klawiaturą

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Miłosz Kamiński
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: +48 75 75 15 124 wew. 102

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Wójt Gminy Janowice Wielkie
• Adres: ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: +48 75 75 15 124

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Z uwagi na ograniczenia architektoniczne budynek Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich, nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Gmina nie posiada tłumacza języka migowego. Na zewnątrz budynku Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich zainstalowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych, po użyciu którego pracownik może wyjść celem obsługi.