Ułatwienia dostępu

Przerwa w dostawie wody

O G Ł O S Z E N I E


URZĄD GMINY W JANOWICACH WIELKICH
Z A W I A D A M I A ,
ŻE ZE WZGLĘDU NA PRACE TECHNICZNO-SERWISOWE
W DNIU 18.05.2022R (środa)
W GODZ. 8.30 – 16:OO
W JANOWICACH WIELKICH NA ULICACH :
PIONIERSKIEJ, DEMOKRATÓW, ZAMKOWEJ, WOJSKA POLSKIEGO, KOPERNIKA

WYSTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

WÓJT GMINY
/-/ KAMIL KOWALSKI