Ułatwienia dostępu

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 06 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej OSP w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2a, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg , Wniosków i Petycji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.


Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
w Janowicach Wielkich

/-/ Krystyna Ignaciuk