Ułatwienia dostępu

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ŻRÓDEŁ OGRZEWANIA

Do końca czerwca jest czas na zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten wynika z zapisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Do złożenia deklaracji do CEEB zobowiązany jest właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego oraz w przypadku budynków wielorodzinnych zarządca, jeśli na terenie nieruchomości znajduje się wspólny system ogrzewania lub właściciele poszczególnych lokali, jeśli każdy z nich posiada oddzielne, indywidualne źródło ciepła, bądź w danym lokalu znajduje się ogrzewanie dodatkowe, np. kominek.
Zgłoszenia należy dokonać do 30 czerwca br. dla systemów grzewczych uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. lub w ciągu 14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepła dla systemów zakładanych po tej dacie. Dokumenty można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: www.ceeb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie. Formularz deklaracji dostępny jest na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 14 lub pod numerem telefonu 757515124 wew. 118.

fb 1080x1080 copy