Ułatwienia dostępu

Informacja dotycząca występowania ASF

W związku z występowaniem ASF w sąsiednich powiatach, od 13.07.2022 r. gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica zostały objęte strefą niebieską.