Ułatwienia dostępu

Nowe przyłącze wodociągowe z Marciszowa

Dnia 18 lipca podpisana została umowa na budowę przyłącza wodociągowego z Gminy Marciszów do Gminy Janowice Wielkie. Konieczność inwestycji jest uwarunkowana zagrożeniem niedostatkiem wody w miesiącach letnich. W wyniku przetargu wybrano firmę WODROL Teodor Świątecki z Wrocławia. Wykonawca zbuduje przyłącze o długości około 3 km za kwotę 1 549 800 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana z funduszy własnych Gminy oraz ze środków pozyskanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 tys. zł. Koniec prac został zaplanowany na grudzień 2022 r.