Ułatwienia dostępu

Zebranie wiejskie w Janowicach Wielkich

Dnia 29 września 2022r. (czwartek) o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej „Rudawy” w Janowicach Wielkich, ul. 1 Maja 25 zwołuję Zebranie Wiejskie Mieszkańców wsi Janowice Wielkie, na które serdecznie zapraszam.

Porządek Zebrania Wiejskiego:

  1. Otwarcie Zebrania, przedstawienie porządku.
  2. Omówienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2022 rok i ewentualne zmiany.
  3. Plan podziału środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok.
  4. Sprawy bieżące, zamknięcie Zebrania.

Ogłoszenie niniejsze umieszcza się: na tablicach ogłoszeń we wsi Janowice Wielkie, w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej www.janowicewielkie.eu.

            Sołtys Wsi Janowice Wielkie

   /-/ Dawid Jansen