Ułatwienia dostępu

Zebranie wiejskie w Komarnie

Dnia 11 listopada 2022r. (piątek) o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Komarnie odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek Zebrania:

1) Otwarcie Zebrania Wiejskiego, stwierdzenie quorum
2) Zmiana przeznaczenia niewykorzystanych środków z budżetu za 2022 r.
3) Zamknięcie zebrania

 Sołtys wsi Komarno

/-/ Edyta Michoń