Ułatwienia dostępu

ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA – nowe informacje na dzień 16.01.2023 r.

Gmina przypomina, że trwają zapisy na węgiel w cenie ustawowej 2200 zł/t +100 zł/t transport. Pierwszy transport do Gminy zostanie uruchomiony, gdy nazbiera się zamówień na 10 ton. Dotychczas jednak tylko 3 osoby zamówiły 4,5 tony, więc transport wciąż jest kompletowany. Do zakupu są uprawnione wyłącznie osoby z zaświadczeniami o uprawnieniu do węgla. Zaświadczenia z GOPS pobrało 55 osób do końca grudnia i 16 osób w tym roku.

Aktualnie w ofercie wciąż jest węgiel z pierwszej dostawy zrealizowanej do 31 grudnia do placu składowego. Kolejna dostawa z kopalni do sprzedawcy (m.in. ekogroszek) będzie po kolejnej umowie na 2023 r. z państwową firmą PGG S.A- firma Hino znów musi czekać w długiej kolejce do zawarcia umowy.

Węgiel w aktualnej ofercie to sortyment „orzech” z kopalni „Ruch” w Rydułtowach i jest przywożony w big bagach (o wadze 500 kg, 750 kg i 1000 kg) z placu składowego w Częstochowie. Wartość opałowa tego węgla wynosi 31,5 MJ/kg . Sprzedawca posiada aktualnie 24 tony tego węgla. W kolejnych dostawach pochodzenie i parametry węgla mogą ulec zmianie.

Uwaga: miejsce składowania, podobnie jak siedziba prezesa firmy, nie mają znaczenia, gdyż zamówiony węgiel jest dowożony na posesję mieszkańca bez niepotrzebnych formalności. Z żadnymi zaświadczeniami nie jeździ się ani do siedziby firmy ani na plac składowy! 

Przypomnimy, że żaden z okolicznych składów węglowy mimo zabiegów Gminy nie zgłosił się do obsługi zadania wynikającego z ustawy, gdyż było to dla nich nieopłacalne. Zgodnie z ustawą musiał być wybrany pierwszy podmiot, który się zgłosił, skądkolwiek by był, jeżeli miał polskie dopuszczenie do obrotu węglem. PPHU Hino jest podmiotem uprawnionym do sprzedaży węgla działającym w całym kraju od ponad dwudziestu lat, obsługuje kilkadziesiąt gmin w Polsce z kilku placów składowych. Zgłosił się do obsługi zadania w wielu gminach na terenie kraju i zaczął działać ta, gdzie gminy nie realizują zadania same. Uwaga: to nie Gmina wybrała firmę Hino, ale firma Hino skorzystała z ustawy, by zgłosić się i zacząć działanie – tak w Janowicach Wielkich jak w kilkudziesięciu innych gminach w kraju.

Stan informacji na dzień: 16.01.2023 r.

Poprzednia informacja: stan na 10.01.2023 r.

Plik- Procedura zakupu węgla w PPHU Hino Sp. z o.o. - aktualizacja 10.01.2023