Ułatwienia dostępu

Dofinansowanie zabytków przez RPOZ

Wójt Gminy Janowice Wielkie na podstawie prac komisji urzędowej polegających na kontroli formalnej i merytorycznej złożonych wniosków o dofinansowanie prac przy zabytkach zdecydował o złożeniu wniosku Gminy obejmującego 6 wniosków składanych przez wnioskodawców (tj. Urząd Gminy, 4 parafie i 1 wspólnota mieszkaniowa). Do dalszej kwalifikacji wybierane były wnioski, które osiągnęły co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów oraz 1 wniosek Urzędu Gminy. 6 wniosków pozostawia się bez dalszego biegu – spośród nich 5 uzyskało za małą liczbę punktów (1 parafia, 2 wspólnoty mieszkaniowe, 1 dom mieszkalny, 1 pałac), a 1 wniosek nie przeszedł pozytywnie kontroli formalnej. Zarządzenie w sprawie wybranych wniosków znajduje się w załączeniu. Po przesłaniu wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego zostaną one poddane ponownej selekcji i ostatecznie – stosownie do możliwości płatniczych organizatora programu - zostanie przyznane Gminie dofinansowanie na zaakceptowane wnioski.

pobierz