Ułatwienia dostępu

Sukces szkoły -Tytuł Wicemistrza Dolnego Śląska w Edukacji dla Bezpieczeństwa Ekologicznego

Po raz kolejny Szkoła z Janowic Wielkich zaprezentowała wysoki poziom podczas XVIII edycji Euroregionalnego Konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć”. Nasze dziewczyny w składzie: Anna Górnicka, Daria Górnicka i Kaja Świerk swoją przygodę  z konkursem rozpoczęły w zeszłym roku szkolnym zajmując  I miejsce i  zdobywając tytuł Mistrza w Edukacji dla Bezpieczeństwa Ekologicznego 2022.

Konkurs organizowany jest, jak każdego roku, przez Euroregion Nysa pod patronatem Zarządu Województwa Dolnośląskiego przy współpracy  wielu instytucji i placówek związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Celem konkursu jest od wielu lat podnoszenie poziomu świadomości i kultury bezpieczeństwa ekologicznego oraz utrwalanie u dzieci praktycznych umiejętności i nawyków związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Zagadnienia konkursu obejmowały obszar wiedzy z udzielania pierwszej pomocy, postaw proekologicznych, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz wielu innych kwestii związanych z bezpieczeństwem dnia codziennego. Zadaniem uczestników współzawodnictwa było wykazanie się tak wiedzą, jak i praktycznymi umiejętnościami sprawdzanymi na tzw. stacjach, prowadzonych przez pracowników i funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, ratowników GOPR, WOPR, Pogotowia Ratunkowego, Karkonoskiego Parku Narodowego oraz innych instytucji i służb związanych z zapewnianiem i ochroną bezpieczeństwa. Zawodnicy musieli się także wykazać umiejętnością podejmowania praktycznych działań w sytuacjach trudnych.

W tym roku Jeleniogórski półfinał konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć” odbył się 20 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, nasze dziewczyny wywalczyły sobie wejście do finału wojewódzkiego zajmując 2 miejsce.

Wczesnym rankiem 15 maja 2023 nasza drużyna udała się do Wrocławia na Uniwersytet gdzie w przepięknej Auli Leopoldina odbył się finał konkursu o tytuł Mistrza Dolnego Śląska. Nasze dziewczyny musiały przejść sześć stanowisk praktyczno-teoretycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, medycyny, ochrony środowiska. Zadania były wymagające, a konkurencja bardzo silna. Ale udało się zdobyliśmy tytuł Wicemistrza Dolnego Śląska w Edukacji dla Bezpieczeństwa Ekologicznego! Uczniów do konkursu przygotowuje, od ponad 10 lat, pani Marzena P. nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa. Uczennicom klasy V b serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dziękuję Pani Joannie F. za opiekę nad dziećmi podczas tegorocznych wyjazdów konkursowych.

Marzena P