Ułatwienia dostępu

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024 prowadzą:

1) Powiat Karkonoski za poprzez PHU „Kama” Ryszard Rzońca, ul. Daszyńskiego 16 F, Mysłakowice. Reklamacje dot. niewłaściwie wykonanych usług należy zgłaszać pod nr tel.: 75 64 73 290, 75 64 73 289, 75 64 73 288, 605 466 599 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (7.30 - 15.30, w środy do 16.30, w piątki do 14.30) lub całodobowo każdego dnia w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze (tel. 756 473 108).

Wykaz dróg, za które odpowiada powiat

• Droga nr 2745D - od drogi nr 2735D w Janowicach Wielkich do granicy z powiatem kamiennogórskim od strony Marciszowa

• Droga nr 2735D - od drogi krajowej nr 3 w Radomierzu przez Janowice Wielkie do granicy z gminą Mysłakowic

• Droga nr 2749D - od granicy miasta Jelenia Góra przez Komarno

• Droga nr 2750D - od drogi nr 2749D w Komarnie do drogi krajowej nr 3 w Radomierzu

• Droga nr 2768D - od drogi nr 2745D w Miedziance do granicy z powiatem kamiennogórskim (do Ciechanowic)

• Drga nr 2770D - od drogi nr 2745D w Janowicach Wielkich do Mniszkowa

• Droga nr 2775D - od drogi krajowej nr 3 w Radomierzu do drogi powiatowej nr 2735 D

• Droga nr 2776 D - od drogi nr 2778 D w Trzcińsku do stacji PKP• Droga nr 2778D - od granicy z gminą Mysłakowice przez Trzcińsko do drogi nr 2735 D

2) Urząd Gminy w Janowicach Wielkich – dot. dróg gminnych.
Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Gminy pod numerami telefonów: 75 75 15 124 wew. 100 (sekretariat) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek-piątek godz. 7:30-15:30). Ponadto przyjmowane są zgłoszenia SMS na nr tel. 725 201 280 (całodobowo). Z podanego telefonu nie są prowadzone rozmowy – pracownik przyjmuje tylko SMS z podaniem imienia i nazwiska i adresu nieruchomości.