Ułatwienia dostępu

Monitoring w gminie

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowicach Wielkich zakupiła system monitoringu w ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, nazywanych "podatkiem od małpek", zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zakup systemu monitoringu jest jednym z elementów szeroko zakrojonej strategii przeciwdziałania alkoholizmowi i poprawy jakości życia społeczności lokalnej. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie i reagowanie na sytuacje związane z konsumpcją alkoholu w przestrzeni publicznej, co może przyczynić się do zmniejszenia negatywnych skutków spożywania alkoholu na lokalnym poziomie.

Zakupiony system monitoringu składa się z:
1. Centrali monitoringu zlokalizowanej w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich wyposażonej w serwer oraz osprzęt umożlwiający podgląd na miejscu oraz zdalny poprzez np. telefon.  Centrala posiada możliwość podłączenia 32 kamer. 
2. Punkty z kamerami usytuowane:
- na skwerze naprzeciwko sklepu Dino w Janowicach Wielkich - 3 kamery
- w okolicy placu zabaw, świetlicy wiejskiej oraz biblioteki w Trzcińsku - 3 kamery 

Koszt realizacji zamówienia wyniósł 18 575,83 zł.

Screenshot 20240201 083852