Ułatwienia dostępu

Partnerstwo PAFW z prestiżową nagrodą

Janowickie Opowieści - Partnerstwo PAFW Janowice Wielkie jako jedno z dwóch lokalnych partnerstw PAFW w Polsce zostało nagrodzone w konkursie na Plan Rozwoju Partnerstwa.

W dniach 18-19.03. 2024 odbyło się Seminarium Dobra Wspólnego w Warszawie oraz gala, na której przedstawicielki partnerstwa: Dorota Goetz, Małgorzata Łoskot i Aneta Juraszek odebrały nagrodę - 15.000 zł. Ponadto seminarium to świetne wykłady, warsztaty, inspiracje. To spotkanie z ludźmi z całej Polski, dzielone wartości, pomysły, inspiracje, wartościowe i na najwyższym poziomie idee, treści oraz goście i prowadzący.
Wykład Marcina Napiórkowskiego, polskiego semiotyka kultury, doktora habilitowany nauk humanistycznych, wykładowcy Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, publicysty. Zajmuje się mitologią współczesną, pamięcią zbiorową i kulturą popularną. Wykład znakomity. Ciekawy, z humorem i głęboką refleksją. 
Potem warsztaty "Zero waste" z Małgorzatą Wągrowską, autorką książki o tym tytule. Ciekawe przykłady, refleksja nad światem i ludźmi, którzy biegną ku przepaści.
Warsztaty dot. młodzieży - kolejny ważny aspekt rzeczywistości.  W Partnerstwie mamy zaplanowane działania z młodzieżą.
Warsztaty dot. pozyskiwania środków na partnerstwa, wolontariat.
Warsztaty dot. liderstwa - współdzielenia liderstwa oraz empatii - czujnie, miękko, empatycznie, ale prowadzące do celu inaczej, niż twardy lider, nie mniej skutecznie.
Agnieszka Szelągowska Szkoła Liderów - klasa. Przemysław Dziewitek Pracownia Praktyki Autentyczności - Przemek Dziewitek - klasa. Takie spotkania pozostawiają ślad na dłuższy czas.

Tekst: Dorota Goetz

FB