Ułatwienia dostępu

Wybory samorządowe: kto kandyduje, gdzie i jak głosować?

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który w dniu wyborów kończy 18 lat, nie jest pozbawiony praw wyborczych, nie jest ubezwłasnowolniony.

Aby zagłosować w wyborach samorządowych w gminie Janowice Wielkie, trzeba być osobą stale zamieszkującą na terenie gminy. Jeśli ktoś chce zaktualizować swój adres w Centralnym Rejestrze Wyborców powinien złożyć wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (jeśli spełnia warunki). W tych wyborach nie ma głosowania z zaświadczeniem.

W spisie wyborców znajdą się wyłącznie wyborcy:
- zameldowani na pobyt stały na terenie gminy,
- stale zamieszkujący na terenie gminy i na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,
- nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie gminy i ujęci na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze gminy.

Poniżej można sprawdzić:
- kto kandyduje i do jakich organów?
- gdzie można głosować?
- jak się głosuje?

Obwieszczenie o obwodach - gdzie można głosować

 

Kandydaci na wójta

Informacja o sposobie głosowania na wójta

 

Okręgi wyborcze do wyboru radnych Rady Gminy

Kandydaci na radnych Rady Gminy

Informacja o sposobie głosowania na radnych Rady Gminy

 

Kandydaci na radnych powiatowych - dot. okręgu 4

Informacja o sposobie głosowania na radnych Rady Powiatu

 

Kandydaci na radnych wojewódzkich - okręg 4

Informacja o sposobie głosowania na radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

og image large