Ułatwienia dostępu

Inauguracyjna sesja Rady Gminy

We wtorek 7 maja odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Janowice Wielkie IX kadencji wybranej na lata 2024-2029 podczas której zaprzysiężono Radnych oraz Wójta.

Sesję rozpoczął Radny Senior od przedstawienia porządku obrad.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Janowicach Wielkich, p. Bogusława Nestorowicz, która przedstawiła sprawozdanie z prac Gminnej Komisji Wyborczej. Kolejno wręczano Radnym oraz Wójtowi zaświadczenia o wyborze na daną funkcję, po czym odbyło się uroczyste ślubowanie.


Radnymi Rady Gminy zostali: Sławomir Baran, Agata Brodziak, Jerzy Czarnecki, Bartosz Dul, Joanna Faber, Beata Gawecka, Marek Kusz, Piotr Pacocha, Anita Pawłowicz, Sylwia Przywara, Andrzej Rudnicki, Anna Skotarek, Sylwester Szkaradek, Artur Szymański, Bartosz Ziomek.

Nowo zaprzysiężony Wójt Gminy Janowice Wielkie, Krzysztof Zawadzki skierował do zebranych na sali osób parę słów, w których m.in. zaznaczył jak ważna będzie współpraca, poszanowanie godności ludzkiej oraz poglądów oraz wsłuchiwanie się w głos mieszkańców.


W dalszym biegu sesji w głosowaniu tajnym wybrano Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Sławomir Baran, a także Wiceprzewodniczącą Rady Gminy, którą została Anita Pawłowicz.
Do pracy powołano także 4 komisje: Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetu i Infrastruktury Komunalnej, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisję Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych.