Ułatwienia dostępu

Podsumowanie zebrania wiejskiego w Komarnie

W dniu wczorajszym odbyło się zebranie wiejskie w świetlicy w Komanie, któremu przewodniczyła Pani Sołtys. Obecny był na nim także Wójt Gminy, Krzysztof Zawadzki.

W pierwszej części spotkania głos zabrał p. Krzysztof Zawadzki, który odniósł się do minionych dni, kiedy to objął Urząd Wójta Gminy Janowice Wielkie.

W dalszej części spotkania poruszone zostały sprawy przesunięć w funduszu sołeckim na rok 2024, rozmawiano także o utworzeniu punktu doposażenia świetlicy, co ostatecznie doszło do skutku.

Następnie nawiązała się dyskusja – mieszkańcy zgłaszali swoje spostrzeżenia i potrzeby w zakresie m.in.: przeglądu i doposażenia placów zabaw, montażu progów zwalniających na drodze powiatowej, czyszczenia rowów, usypania poboczy, uzupełnienia składu Rady Sołeckiej, szybkiego Internetu. Tematów rzecz jasna było dużo więcej, zostały one odnotowane do sprawdzenia i ustawicznego załatwiania.

Jestem zadowolony z konkretnej, rzeczowej rozmowy z mieszkańcami Komarna. Będę praktykował taką formę kontaktu z sołectwami.” – podsumował Wójt Gminy Janowice Wielkie, Krzysztof Zawadzki.

Przy okazji warto wspomnieć, że w najbliższy piątek w Urzędzie Gminy odbędzie się pierwsze spotkanie Wójta z wszystkimi Sołtysami. Zamysł jest taki, by odbywały się one cyklicznie.