Ułatwienia dostępu

Dolnośląski program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - informacje o projekcie

Program stypendialny skierowany do absolwentów klas 6 publicznych szkół podstawowych, z terenu Województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027,Działanie 8.1 Dostęp do edukacji.

 

Cele programu:

  • poprawa efektywności kształcenia uczniów szkół podstawowych, co w przyszłości zwiększy szanse na zatrudnienie;
  • rozwijanie uzdolnień związanych z przedmiotami ścisłymi, umiejętności praktycznych, zdolności analitycznych oraz kompetencji miękkich uczniów;
  • zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży kształcącej się w szkole podstawowej.

Więcej informacji