Ułatwienia dostępu

Pierwsza umowa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków podpisana

W dniu wczorajszym została zawarta pierwsza umowa o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w związku z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków.

Umowę podpisali: Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Janowicach Wielkich, Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. Prace w ramach otrzymanej dotacji w janowickim kościele będą polegały m.in. na wymianie przyłącza zasilającego w energię elektryczną, wymianie instalacji wewnątrz kościoła i plebani  tj. wymianie instalacji: oświetleniowej, gniazd, zasilania sterowaniem dzwonów i organ. Ponadto wymieniona zostanie boazeria wewnątrz kościoła i uzupełnione zostaną tynki po pracach przy wymianie instalacji elektrycznej. Zwieńczeniem inwestycji będzie malowanie wnętrza kościoła.

Całkowity koszt zadania to 150 tys. zł. Zgodnie z umową termin odbioru końcowego robót powinien nastąpić nie później niż 31.10.2024 r.