Ułatwienia dostępu

Zagadkowe wędrówki po Krainie Ducha Gór

Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości otrzymało dotację w ramach programu „Działaj Lokalnie”, który jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.

Bezpośrednim opiekunem projektu jest ośrodek LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Projekt „Zagadkowe wędrówki po Krainie Ducha Gór” jest skierowany do dzieci i młodzieży do 18 r.ż. Podczas pięciu wycieczek po Kotlinie Jeleniogórskiej młodzi uczestnicy w aktywny sposób będą poznawać przyrodę, zabytki, historię i kulturę regionu rozwiązując rozmaite zagadki, wykonując zadania itp.  

Dzięki udziałowi w projekcie wzrośnie znajomość dotycząca najbliższej okolicy, jej walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych wśród 30 dzieci i młodzieży, rozwinie się ich zainteresowanie turystyką pieszą, wzrośnie aktywność fizyczna. Zostanie wzbogacona oferta działań dla dzieci i młodzieży z gminy Janowice Wielkie.

belka dla Stowarzyszenie GSzMożliwości