Ułatwienia dostępu

Zebranie wiejskie w Janowicach Wielkich

W dniu 24.09.2021 r. (piątek) o godz. 18:0 w świetlicy wiejskiej "Rudawy" w Janowicach Wielkich odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:
1) Otwarcie Zebrania Wiejskiego, stwierdzenie quorum;
2) Sprawozdanie z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2021;
3) Podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2022;
4) Zamknięcie zebrania.


Zachęcam do udziału w Zebraniu!


Sołtys wsi Janowice Wielkie
/-/ Dawid Jansen