Ułatwienia dostępu

Zebranie wiejskie w Radomierzu

W dniu 28.09.2021 r. (wtorek) o godz. 18:00 w w Wieży Widokowej w Radomierzu odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:
1) Otwarcie Zebrania Wiejskiego, stwierdzenie quorum;
2) Sprawozdanie z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2021;
3) Podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2022;
4) Zamknięcie zebrania.

Zachęcam do udziału w Zebraniu!


Sołtys wsi Radomierz
/-/ Sylwia Przywara