Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 12 października 2021 roku (wtorek) o godz. 13:30 w sali OSP w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2a, z zachowaniem wszystkich dostępnych środków ostrożności związanych z COVID-19 odbędzie się XVII posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy w Janowicach Wielkich
/-/ Krystyna Ignaciuk