14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Praca nauczyciela od zawsze pełniła niezwykle ważną funkcję w edukacji i wychowaniu, jednak w dzisiejszych czasach nabiera ona wyjątkowego znaczenia.

Bycie dobrym nauczycielem i wychowawcą wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale  przede wszystkim zaangażowania i chęci współpracy z młodym pokoleniem, otwartości na nowe wyzwania, które stawiane są współczesnemu społeczeństwu. Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do uhonorowania tych, którzy na co dzień służą wiedzą i umiejętnościami, aby w młodych ludziach zaszczepiać potrzebę odkrywania świata i rozwijania swoich talentów.

"Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Administracji, pracujący w Szkole Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz i w Przedszkolu Publicznym Janowicach Wielkich składam Wam serdeczne życzenia spełnienia wszystkich planów i zamierzeń. Niech każdego dnia towarzyszy Wam pogoda ducha oraz pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich dobre życiowe wybory.
Dziękuję za zaangażowanie w jak najlepsze funkcjonowanie naszych placówek. Dziękuję za sukcesy dzieci – naukowe i sportowe, które są najlepszym świadectwem Waszej pracy.
Mam nadzieję, że dalsza praca wciąż będzie przynosiła poczucie spełnienia i dostarczy wielu chwil radości.
W dniu dzisiejszym pamięcią obejmuję także emerytowanych przedstawicieli grona pedagogicznego. Wykonaliście ogrom dobrej, potrzebnej pracy na rzecz nas wszystkich. Jestem przekonany, że cieszycie się należnym szacunkiem społecznym."

Kamil Kowalski

Wójt Gminy Janowice Wielkie