Ułatwienia dostępu

Powstał skwer rekreacyjno - turystyczny w Radomierzu

Przedmiotem projektu było utworzenie zielonego skweru na cele rekreacyjno-turystyczne w centrum miejscowości Radomierz w pobliżu Wieży Widokowej pełniącej funkcję Gminnej Informacji Turystycznej oraz miejsca odbywania się zajęć świetlicowych dla dzieci.

 W ramach projektu zrealizowany został następujący harmonogram prac:

1. Uprzątnięcie terenu zagospodarowania.

2. Przygotowanie terenu przed wykonanie chodnika.

3. Wykonanie chodnika.

4. Montaż infrastruktury turystycznej.

5. Utworzenie trawnika oraz nasadzenia roślinności zielonej.

Uprzątnięcie terenu polegało na pozbyciu się starych zarośli. Następnie mieszkańcy przygotowali teren pod wykonanie chodnika i pod nasadzenie roślinności. Firma zewnętrzna, która wykonała chodnik usunęła górną partię gruntów na głębokość warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Kolejno masy ziemne zostały wywiezione z terenu zagospodarowania.
W ramach montażu infrastruktury turystycznej na skwerze pojawił się ławo-stół oraz stojak na rowery. Ostatnie działanie w ramach projektu polegało na zasianiu trawy i posadzeniu wielu roślin: śliw pisardi, żywotnika zachodniego, derenia białego, lawendy, wrzosu, kocimiętki, rudbekla, jeżówki purpurowej.

Realizacja projektu pn. "Utworzenie zielonego skweru na cele rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Radomierz" była ważnym, dobrym pomysłem, że względu na fakt, iż w miejscowości nie było zielonego, przyjaznego dzieciom, dorosłym i przyjeżdżającym turystom miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Brakowało miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby spędzać czas razem, organizować małe, plenerowe wydarzenia, odpoczywać i biesiadować.

Oprócz tego, że skwer jest przyjazny młodszym i starszym, to będzie także przyjazny ptakom i pszczołom. Społeczność Radomierza ma świadomość, jak często zapomina się o przyrodzie i jej mieszkańcach. Aby temu choć w niewielkim stopniu zaradzić wybrano do posadzenia rośliny lubiane przez ptaki i pszczoły.
Ludzie zamieszkujący Radomierzu są dobrze zorganizowaną, związaną ze sobą i prężnie działającą społecznością, co udowodnili swoim zaangażowaniem i pracą przy realizacji projektu.

Od kilku lat organizują różnego typu wydarzenia mające na celu rozwój wsi, integracje mieszkańców, poczucie więzi z małą ojczyzną. Cyklicznie w okolicach października w Wieży Widokowej organizują święto ziemniaka, zimą koncert kolęd. Przed i po sezonie turystycznym (maj-październik) odbywa się wspólne sprzątanie terenu wokół obiektu. Utworzenie skweru jest odpowiednią bazą do kolejnych, ciekawych inicjatyw i z pewnością zostanie ona dobrze wykorzystana.

Całkowity koszt utworzenia skweru wyniósł 58 732,39 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej w kwocie 29 366 zł. Pozostała część pochodziła z budżetu gminy, w tym ze środków sołeckich.

tekst i zdjęcia: Hubert Tyndyk