Ułatwienia dostępu

Dyskutowano nad nazwą nowego przedszkola

W dniu dzisiejszym siedmioosobowa komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Janowice Wielkie nr 43/2021 dyskutowała nad wyborem propozycji nazwy nowego przedszkola. Propozycje zostały zgłoszone przez mieszkańców gminy w ramach ogłoszonego w lipcu konkursu.

Konkurs trwał do 15 listopada. Ogółem wpłynęły 22 propozycje z czego 4 nie spełniły wymagań formalnych. Pięciu wnioskodawców zgłosiło tę samą nazwę („Kolorowe Kredki”), 13 wnioskodawców zaproponowało inne nazwy, takie jak: Mały Europejczyk, Rudawiaczek, Zakątek Malucha, Kolorowa Kraina, Nibylandia, Kubusiowa Dolina, Kubuś, Barwne Janowianki, Bajdelka, Odkrywcy Nowego Świata, Kredkowo, Janowiczek, Rudawskie Skrzaty.
Komisji do gustu przypadła propozycja p. A. Dzióbek brzmiąca „Kolorowa Kraina”. Zostanie ona przedłożona Radzie Gminy, która podejmie ostateczną decyzję w formie uchwały.
Po obradach Rady Gminy skontaktujemy się z wnioskodawczynią propozycji.