Ułatwienia dostępu

Gmina dofinansowała wymianę źródeł ciepła na ekologiczne

W dniu dzisiejszym podpisane zostały umowy na dofinansowanie wymiany kotłów lub pieców w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Janowice Wielkie.

W ramach tegorocznej edycji wieloletniego programu mającego na celu zachęcenie właścicieli do wymiany ogrzewania, które z kolei poprawi stan powietrza atmosferycznego w gminie, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do Urzędu wpłynęły 24 wnioski (9 z Janowic Wielkich, 6 z Trzcińska,5 z Komarna, 3 z Radomierza i 1 z Miedzianki).

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W 2021 r. dofinansowane zostanie 13 wniosków na łączną kwotę 51 826,50 zł.  Komisja oceniająca prawidłowość wykonania zadania już rozpoczęła pracę w terenie.
Pozostałe 11 wniosków zostanie dofinansowane w 2022 r. na kwotę 52 000 zł.
W związku z tym, w gminie pojawi się 16 pieców na pellet, 4 na ekogroszek, 3 piece elektryczne i 1 kocioł gazowy.

Cieszy fakt, że mieszkańcy czują potrzebę wymiany starych, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, przyjazne środowisku.