Nie pal śmieci – pozwól oddychać czystym powietrzem

Sezon grzewczy w pełni. Należy jednak pamiętać, że w piecach i kominkach nie można palić byle czym.

Powstały w wyniku spalania śmieci dym zawiera tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te są bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska - zanieczyszczają powietrze, wodę i ziemię oraz przyczyniają się do kwaśnych deszczy. Skutki ich oddziaływania nie są widoczne od razu, natomiast gromadzące się toksyny mają katastrofalny wpływ na nasze zdrowie. Wywołują m.in. astmę oskrzelową, alergiczne zapalenie skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich zanim wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.
Dlatego NIE PALMY W PIECACH ŚMIECIAMI! WSPÓLNIE WALCZMY O CZYSTE POWIETRZE DLA NASZEJ GMINY.
Czym palić w piecu?
Paliwami opałowymi takimi jak: pellet, nieprzetworzone i nieimpregnowane drewno, brykiet, węgiel dowolnego rodzaju, olej opałowy i gaz.
Niedozwolone jest spalanie w piecach: plastikowych butelek, pojemników i toreb, zużytych pieluch, ubrań, szmat, obuwia, zabawek, kolorowych gazet, opon, materiałów gumowych, opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach itp., mebli, płyt laminowanych i wiórowych, drewnianych ram okiennych, malowanego, impregnowanego lub lakierowanego drewna.
Za palenie w piecu niedozwolonym materiałem może być nałożony mandat do 500 zł. Jeśli mandat nie zostanie przyjęty, sprawa kierowana jest do sądu, który może nałożyć karę w wysokości aż 5 tys. złotych.
Kontrolę palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów mogą prowadzić następujące podmioty:
• upoważniony przez wójta gminy pracownik Urzędu Gminy (art. 379 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska);
• funkcjonariusz Policji, w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Karnego i Kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń (art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji);
• inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 2 ust. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska).