Ułatwienia dostępu

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2022 roku (piątek) o godz. 13:30 w sali nr 15 Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2, z zachowaniem wszystkich dostępnych środków ostrożności związanych z COVID-19 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
w Janowicach Wielkich
/-/ Krystyna Ignaciuk