Ułatwienia dostępu

Cyfrowa gmina

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Janowice Wielkie odebrał promesę w ramach programu cyfrowa gmina opiewającą na kwotę 128 220 zł. W spotkaniu udział wziął p. Jarosław Kresa, Wicewojewoda Dolnośląski oraz p. Krzysztof Mróz, Senator RP.

Środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup sprzętu i oprogramowań dla Urzędu Gminy oraz jednostki podległej, którą jest GOPS. Planowany jest także zakup platformy E-urząd.

Fot. Powiat Karkonoski