Ułatwienia dostępu

Promesy dla Gminy na nowe zadania

15. lipca Wójt odebrał z rąk Senatora RP Krzysztofa Mroza promesy na realizację nowych zadań w Gminie Janowice Wielkie.
Gmina pozyskała pieniądze w kwocie 2,7 mln zł na poprawę efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich, 1,8 mln zł na poprawę infrastruktury sportowej na terenie gminy oraz 0,9 mln zł na poprawę efektywności energetycznej budynku Świetlicy Wiejskiej i Biblioteki Gminnej- filii w Trzcińsku.
W ramach poprawy efektywności energetycznej budynków szkolnych wymienione zostaną źródła ciepła, okna i drzwi, dachy i wykonane zostanie docieplenie budynków.
W ramach budowy infrastruktury sportowej wykonane zostaną: pumptrack, place zabaw i parkingi. Z kolei środki przekazane na poprawę efektywności energetycznej budynku świetlicy i biblioteki w Trzcińsku przeznaczone zostaną na wymianę źródeł ciepła, dachu, stolarki okiennej oraz termoizolację ścian wraz z remontem elewacji.
Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Programu Inwestycji Strategicznych.