Ułatwienia dostępu

Zebranie wiejskie w Trzcińsku

Dnia 26 września 2022r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Trzcińsku odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek Zebrania Wiejskiego:

1) Otwarcie Zebrania Wiejskiego, stwierdzenie quorum
2) Sprawozdanie z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2022
3) Podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2023
4) Sprawy różne
5) Zamknięcie zebrania

 Sołtys wsi Trzcińsko

/-/ Maja Lisowska