Ułatwienia dostępu

Zebranie Wiejskie w Komarnie

Dnia 29 września 2022r. (czwartek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Komarnie odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek Zebrania:

1) Otwarcie Zebrania Wiejskiego, stwierdzenie quorum
2) Sprawozdanie z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2022
3) Podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2023
4) Sprawy różne
5) Zamknięcie zebrania

 

 Sołtys wsi Komarno

/-/ Edyta Michoń