Ułatwienia dostępu

Zebranie wiejskie w Radomierzu

Dnia 27 września 2022r. (wtorek) o godz. 18.00 w Wieży Widokowej w Radomierzu odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek Zebrania:

1) Otwarcie Zebrania Wiejskiego, stwierdzenie quorum
2) Sprawozdanie z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2022
3) Podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2023
4) Sprawy różne
5) Zamknięcie zebrania

 Sołtys wsi Radomierz

/-/ Sylwia Przywara