Ułatwienia dostępu

Informacja Sołtysa Janowic Wielkich

Sołtys wsi Janowice wielkie zawiadamia, o zbliżającym się terminie kolejnej raty podatku od nieruchomości - 15 wrzesień. Jeśli ktoś z mieszkańców chce dopełnić tego obowiązku za pośrednictwem sołtysa, proszony jest o przybycie do świetlicy wiejskiej Rudawy 14 września w godz. 10:00-12:00 i 15 września w godz. 16:00-17:00. Można też umówić się telefonicznie 506 401 449.