Ułatwienia dostępu

Zebranie wiejskie w Miedziance

Miedzianka, 11.09.2023 r.

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, że dnia 17 września 2023 r. o godz. 11.00 przy kościele w Miedziance odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego, stwierdzenie quorum

2. Podział funduszu sołeckiego na 2024 rok

3. Sprawy różne

4. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego

 

Sołtys wsi Miedzianka
/-/ Andrzej Brudziński